Tack för din order, [MM_Member_Data name='firstName']!


Din inloggning är:

Användarnamn: [MM_Member_Data name='username']

Lösenord: Hidden for security purposes[MM_Order_Decision isGift='true']

Detta är en gåva. Följ denna länk för att få access:[MM_Order_Data name='giftLink'][/MM_Order_Decision]

Dina orderdetaljer:

Namn: [MM_Member_Data name='firstName'] [MM_Member_Data name='lastName']

Mejl: [MM_Member_Data name='email'][MM_Order_Decision isFree='false']

Order ID: [MM_Order_Data name='id']

Subtotal: [MM_Order_Data name='subtotal' doFormat='true'][MM_Order_Subdecision isDiscounted='true']
Rabatt: [MM_Order_Data name='discount' doFormat='true'][/MM_Order_Subdecision][MM_Order_Subdecision isShippable='true']
Shipping: [MM_Order_Data name='shipping' doFormat='true'][/MM_Order_Subdecision]
Totalsumma: [MM_Order_Data name='total' doFormat='true']

Fakturaadress:[MM_Order_Data name='billingAddress'][MM_Order_Data name='billingCity'], [MM_Order_Data name='billingState'] [MM_Order_Data name='billingZipCode'][MM_Order_Data name='billingCountry'][/MM_Order_Decision][MM_Order_Decision isShippable='true']

Shipping Address:[MM_Order_Data name='shippingAddress'][MM_Order_Data name='shippingCity'], [MM_Order_Data name='shippingState'] [MM_Order_Data name='shippingZipCode'][MM_Order_Data name='shippingCountry']

Shipping Method: [MM_Order_Data name='shippingMethod'][/MM_Order_Decision]

Har du frågor kan du kontakta oss via: [MM_Employee_Data name='email'].