Social selling: Sociala säljare finner och kontaktar beslutsfattare utan kalla samtal för att utveckla relationer på rätt sätt och boka varma möten.

Om denna kursmodul

Förbättra din säljande förmåga med hjälp av social selling index. Social selling index består av fyra delindex: 1. Etablera ditt professionella varumärke, 2. Finn rätt personer, 3. Dela med dig av värdefulla insikter och 4. Bygg relationer. Social selling score är ett tal mellan 0-100.

 

 

Ställ dina frågor här:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.