Prospektering - hur du söker och finner rätt person i din målgrupp

Om denna kurs

Vi gör skillnad på prospekt och leads. Prospekt är personer/företag som visat intresse. Leads är individer eller företag som vi tror är intresserade av och har behov av våra tjänster.

 

Ställ dina frågor här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.