Rekommendationer och personliga referenser: Bättre att någon annan talar gott om en, eller hur? En undersökning visar att vi i Sverige i 80% av fallen litar på rekommendationer från vänner och bekanta.

Om denna kursmodul

Ställ dina frågor här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.