Intressanta fakta: Det finns mer än 4 000 000 LinkedIn medlemmar i Sverige

Om denna kurs

En trend i samhället är att alltfler personer är upptagna och ovilliga att ta emot oönskade samtal.

Med ett varmt möte menas ett möte där man är välkommen och lyckas man väcka intresse kanske även för ens produkter och tjänster.

I denna kursmodul visar vi exempel på hur man kan gå från kalla samtal till varma möten med hjälp av LinkedIn.

Ställ dina frågor om kursen här:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.