Insikt: Med social selling får du ett välkommet bidrag till mötesbokningen.

Om denna video

Ett starkt varumärke och gott professionellt rykte. Olle blev ändå överraskad när kunder bokade honom utan att träffats annat än på LinkedIn. Man ska inte underskatta värdet av en god LinkedIn profil med rekommendationer. Att skriva inlägg som är intressanta för läsarna och som sprids i nätverket bidrar också.

Ställ dina frågor här:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.