Ordermottagning? Inkommande prospekt är en bit på vägen. Visste du att den som först påverkar "köpvisionen" är den som med 74% sannolikhet får affären enligt en undersökning.

Om denna kursmodul

Vi ser besökare på vår profil och från Pulse inlägg,  som inbound marketing fast på LinkedIn. Den moderna säljarens roll är att hjälpa kunden på sin köpresa.

Ställ dina frågor här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.