Löpande uppdateringar: Snart kommer fler vägledande videos

Om pedagogik

Denna e-utbildning är under ständig utveckling och pedagogiken likaså. Vår avsikt är att leverera korta kärnfulla avsnitt som ger dig vägledning om hur du kan omsätta funktioner och förhållningssätten i praktiken. Och det är genom att agera på LinkedIn i vardagen som nya resultat skapas.