Reflektion: Mål är att lägga in beställning på önskade resultat

Om denna kursmodul

Mål är ett etablerat verktyg för att nå önskade resultat. Så även när vi jobbar på LinkedIn och i nätverket. I denna kursmodul tar vi upp vad du kan förvänta dig för resultat av att använda LinkedIn som säljverktyg.

Ställ dina frågor:

Comments are closed.