”Förtroende är inte något man får, det är något man förtjänar”

Om den här kursmodulen

Hur bygga förtroende?

Alla vet att förtroende är viktigt men få bemästrar förmågan att skapa förtroende. I denna kursmodul går vi igenom de subtila förmågorna som krävs för att bli en riktigt framgångsrik social säljare:

  • Trovärdighet
  • Pålitlighet
  • Intimitet

…långsamt på långt sikt

  • med liten självfokusering

Diskutera och ställ dina frågor här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.